Kontrola trzeźwości pracowników

Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który dopuszcza prewencyjną kontrolę pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. 

Projekt został przyjęty miażdżącą większością głosów: 430 posłów było za, a tylko 12 przeciw. Pracodawcy będą mogli legalnie kontrolować trzeźwość pracowników, niezależnie od formy zatrudnienia. Kontroli podlegać będą zarówno zatrudnieni na umowie o pracę jak i na podstawie umowy o dzieło, a nawet samozatrudnieni. Pracodawcy otrzymują podstawę prawną do przeprowadzenia takich kontroli, jednak nie są do nich zobowiązani. Zapisy o obowiązku poddania się badaniu mogą zostać zawarte w opisie stanowiska będącym częścią układu zbiorowego. Przepisy wykonawcze będą odzwierciedlać także indywidualne kwestie związane z odpowiedzialnością i wykonywaniem poszczególnych zawodów.