Fakty OSK 14.09.2022 – Sygnalizator S2 i odpowiedź ministra

Poseł Ryszard Galla pyta ministra infrastruktury czy posiada dane dotyczące stosowania się przez kierowców do sygnalizatora S2.

W poselskiej interpelacji czytamy, m.in. że wiedza dotycząca przepisowej jazdy przy zapalonej zielonej strzałce jest przekazywana podczas kursów nauki jazdy i egzekwowana w czasie egzaminu. Jednakże później, w praktyce, kierowcy ignorują przepis zatrzymania się przed sygnalizatorem, a wręcz poganiają tych, którzy jadą prawidłowo. Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury odpowiedział pismem bardzo obszernym, w którym jednak przede wszystkim wyjaśnił treść przepisów, co do których chyba nikt nie ma wątpliwości… Przyznał, że ministerstwo nie monitoruje zachowań kierujących pojazdami przed sygnalizatorem S-2. Natomiast odnosząc się do pytania dotyczącego modyfikacji przepisów, minister napisał, że nie są one wykluczone. I odesłał posła do FORUM powołanego przez Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i Autostrad, które ma służyć wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie brd w Polsce.