Fakty OSK 14.09.2022 – Gdzie się podziały 573 miliony…?

Na 573 miliony złotych Naczelna Izba Kontroli wyceniła dwuletnie opóźnienie uruchomienia krajowego systemu poboru opłat drogowych.

NIK podkreśla, że w 2019 roku sieć płatnych dróg miała zostać powiększona o 1050 kilometrów. Nie w pełni działający system został uruchomiony dwa lata później- w czerwcu 2021 roku. W wyniku tego system nie pobierał opłat od wszystkich pojazdów jadących autostradą, niemożliwe było uiszczanie opłaty elektronicznej i nie działał system EETS. W związku z tym o trzy miesiące wydłużone zostało działanie starego systemu viaTOLL, który działał równolegle z eTOLL, a to zdaniem NIK-u, wygenerowało zbędne koszty w wysokości siedemdziesięciu trzech milionów złotych. Izba przyznaje jednak, że obecnie wypracowane rozwiązanie systemu poboru opłat drogowych jest optymalne z punktu widzenia docelowej długości dróg, które będą objęte opłatami.