Fakty OSK 14.04.2022 – Wyższe opłaty za egzaminy

Zarząd Związku Województw RP przyjął stanowisko w sprawie sytuacji finansowej WORD-w.

Związek przedstawia w nim konkretne propozycje zmian stawek opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego. Proponowana cena egzaminu teoretycznego to 50 złotych. Egzamin praktyczny na kategorie A i B – 200 złotych, a 250 złotych zapłacą kandydaci na kategorie C, D oraz B+E. Zarząd Związku zwraca uwagę, że konieczna jest inicjatywa zmierzająca do zapewnienia właściwej płynności finansowej ośrodków ruchu drogowego oraz odpowiedniego standardu organizacji egzaminu na prawo jazdy. Decyzja Związku Województw RP jest nawiązaniem do stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP z 18 czerwca 2020 roku w sprawie waloryzacji opłat za egzaminy przeprowadzane przez WORD.