Fakty OSK 13.07.2022 – Dożywocie dla kierowców

Już wkrótce brytyjscy sędziowie będą mogli orzec karę dożywotniego więzienia dla najbardziej niebezpiecznych kierowców powodujących wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym.

Na uwagę zasługuje fakt, że nowelizacja przepisów dotyczących przestępstw popełnianych na drogach odbywa się równolegle ze zmianami przepisów wymierzonych w sprawców ataków terrorystycznych. I jest to zbieżność nieprzypadkowa – Wielka Brytania jest państwem z jednym z najwyższych poziomów bezpieczeństwa na drogach. I zamierza ten status utrzymać, a wręcz go podwyższyć. Przestępstwa na drodze rozumiane są jako godzące w integralne bezpieczeństwo państwa. Co ciekawe, zmiany nie są wprowadzane pośpiesznie. Prace nad zaostrzeniem kar dla najbardziej niebezpiecznych kierowców, np. powodujących wypadki pod wpływem alkoholu lub narkotyków zajęły 5 lat. Nieprzerwanie od 2017 roku trwały konsultacje z policją, organizacjami społecznymi, edukacyjnymi i ekspertami brd. Wypracowany został szeroki konsensus polityczny… Tak się to robi w Wielkiej Brytanii…