Fakty OSK 12.05.2022 – Koniec przywilejów dla elektryków

elektryczny samochód

Samochody elektryczne mogą mogły poruszać się buspasami tylko do końca 2025 roku.

Właściciele aut elektrycznych korzystają z wielu przywilejów mających stanowić zachętę do nabycia pojazdów z bezemisyjnym napędem. To oczywiście programy dofinansowania zakupu, ale także omijanie korków dzięki możliwości poruszania się pasami jezdni dla autobusów. Wymierną korzyścią jest darmowe parkowanie w płatnych strefach. Według analityków duże znaczenie dla kształtowania dalszej strategii państwa względem pojazdów bezemisyjnych będzie miała oficjalna polityka klimatyczna i energetyczna. O ile termin wygaśnięcia uprawnienia do korzystania z buspasów jest zapisany w ustawie Prawo o ruchu drogowym, bezpłatne parkowanie gwarantowane jest bezterminowo przez artykuł 13 Ustawy o drogach publicznych. Zmiana tego zapisu jest oceniana jako mało prawdopodobna, także ze względów politycznych.