Fakty OSK 12.05.2022 – Droższe kursy reedukacyjne

Do 500 złotych wzrośnie opłata za kursy reedukacyjne dla kierowców, którym prawo jazdy zostało odebrane za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków psychotropowych.

Nowa cena, wyższa od dotychczasowej o 100 złotych, to zdaniem Ministra Zdrowia konsekwencja rosnących kosztów organizacji takich kursów. Wyższe są stawki oczekiwane przez prowadzących kursy, rośnie cena materiałów dydaktycznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Ministerstwo uzasadnia, że kursy prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Organizowany przez WORD kurs trwa dwa dni, po osiem godzin szkoleniowych dziennie, w grupach nie liczniejszych niż 15 uczestników.