Fakty OSK 12.05.2021 – Strajk w WORD

10 maja związek zawodowy egzaminatorów Solidarność 80 rozpoczął strajk. Około 60 egzaminatorów z okręgu katowickiego nie przystąpiło do pracy.
Rada dialogu społecznego nie przyniosła efektów. Nie doszło do porozumienia pomiędzy dyrekcją katowickiego WORD-u, a związkowcami. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego nie mogą ingerować w zarządzanie finansami WORDu.

Wobec braku porozumienia egzaminatorzy przystąpili do strajku.
Związkowcy domagają się równego traktowania wszystkich pracowników, bez faworyzowania kogokolwiek. Oczekują także podwyżek o 1500 złotych i ograniczenia ilości przeprowadzanych egzaminów z 9 do 8.
Dyrekcja WORDu podaje, że nie jest w stanie spełnić oczekiwań ze względu na pustki w kasie spowodowane zamrożeniem egzaminów w ubiegłym roku. Dodaje też, że na proponowane podwyżki w wysokości 500 złotych przystały pozostałe związki zawodowe.

Na dzień dzisiejszy dyrekcja stara się zapewnić ciągłość egzaminów, jednak będą przeprowadzane w ograniczonym zakresie.