Fakty OSK 11.01.2023 – Zgłoszenie bazy eksploatacyjnej- koniecznie do 15 stycznia

Przedsiębiorcy transportowi, którzy uzyskali tzw. licencję krajową przed 1 marca 2022 roku mają obowiązek powiadomienia organu wydającego licencję o wykonaniu obowiązku dostosowania bazy transportowej do wymagań ustawy z dnia 28 stycznia ubiegłego roku.

Chodzi o zapis art. 5 ust. 6 ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawie o czasie pracy kierowców i niektórych innych ustaw. Przepisy stanowią, że baza transportowa musi być wyposażona w miejsca postojowe w ilości nie mniejszej niż ⅓ liczby posiadanych pojazdów. A jeśli przedsiębiorstwo prowadzi kilka baz, znajdujące się na ich terenie miejsca podlegają sumowaniu. Portal TSL Biznes informuje także, że obowiązek zgłoszenia dotyczy także przewoźników, którzy wnioskowali o wydanie zezwolenia przed 1.03 2022 roku, ale do tego dnia dokument nie został im wydany. Natomiast podmioty, które wystąpiły o zezwolenie po 01.03 składały już stosowne oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej w ramach procedury weryfikacji wymagań.