Fakty OSK 11.01.2023 – Nowe opłaty za egzaminy na prawo jazdy

Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej przedstawił projekt jednolitej w całym kraju stawki opłat za egzamin państwowy na prawo jazdy.

Opłata za egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B ma wynieść 200 zł, a za egzamin z teorii 50 zł. Związek Województw motywuje swoją decyzję koniecznością zapewnienia możliwości realizacji zadań przez ośrodki egzaminowania, a także kosztami związanymi z przeprowadzaniem egzaminów na prawo jazdy. Uzasadnieniem podwyżek jest też kilkudziesięcioprocentowy wzrost cen za media, podatku od nieruchomości i stawek za inne niezbędne usługi komunalne. Związek wskazuje, że konsekwencją wieloletnich zaniedbań inwestycyjnych może być brak możliwości dostosowania się WORD-ów do nowych wymagań prawnych w zakresie egzaminowania. W budynkach i na placach manewrowych wielu z nich konieczne jest przeprowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych. Dodatkowo, najpóźniej do 1 stycznia 2025 roku WORD-y będą musiały posiadać ciągniki siodłowe z naczepami.