Fakty OSK 10.08.2022 – Protest wznowiony

Od poniedziałku 08. sierpnia egzaminatorzy w całej Polsce wznowili protest.

W ubiegłą sobotę 5. sierpnia przedstawiciele protestujących egzaminatorów wydali oświadczenie, w którym informują o wznowieniu protestu. Oprócz postulatów dotyczących zmian sposobu egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców oraz zasad wynagradzania egzaminatorów w oświadczeniu znalazły się także:
powołanie spośród egzaminatorów Rzecznika Praw Egzaminatorów
opracowanie sposobu wymiany informacji pomiędzy Ministrem Infrastruktury a egzaminatorami
wymóg osobistego udziału Ministra Adamczyka w rozmowach bez obecności Ministra Webera
Warunkiem zawieszenia protestu jest wyznaczenie spotkania z Ministrem Adamczykiem
w terminie do 31 sierpnia.