Fakty OSK 08.09.2021 – Kontrola diagnostów i SKP

Ministerstwo uszczelni przeglądy i zwiększy kontrolę diagnostów.

Ministerstwo Infrastruktury postuluje konieczność reformy kontroli stanu technicznego pojazdów. 23. września na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zostaną poddane dyskusji zmiany zaproponowane przez Ministerstwo.
Będzie to m.in. powołanie odrębnych organów kontrolnych. Pierwszy – nadzorowany przez starostę – będzie kontrolował przedsiębiorcę, a drugi – podlegający dyrekcji Instytutu Transportu Samochodowego – skontroluje pracę diagnosty. Ministerstwo chce także wprowadzić instrumenty skutecznie oddziałujące na system badań technicznych np. poprzez wprowadzenie systemu szkoleń dla diagnostów.
Za szkolenie, doszkalanie oraz egzaminowanie diagnostów będzie odpowiedzialny dyrektor ITS.
Cel jest prosty: wyeliminowanie patologii w obszarze badań technicznych. Ma to podnieść jakość badań, ich wiarygodność, a przez to zminimalizować negatywne dla przyrody skutki. Celem najważniejszym jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.