Rozporządzenie w sprawie pytań egzaminacyjnych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zostało opublikowane 2 grudnia w Dzienniku Ustaw. Czy będzie mniej błędów, a pytania będą sprawdzały rzeczywistą i praktyczną wiedzę kandydatów na kierowców? Pożyjemy, zobaczymy.  

Rozporządzenie określa warunki i tryb działania komisji, sposób przeprowadzania weryfikacji pytań oraz wzory dokumentów.  Tekst określa ile osób i o jakiej specjalizacji wchodzi w skład komisji i w jakim trybie zostaną powołane. Jest też kilka zapisów o znaczeniu deklaratywno- zobowiązującym, typu, cytujemy: pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze powinny zapewniać właściwy poziom merytoryczny. Dość ogólnie… Szczegółowo z kolei zostają określone stawki za przygotowanie pytań egzaminacyjnych. Za każde pytanie egzaminacyjne przewodniczący komisji otrzyma wynagrodzenie w wysokości 10 złotych, a sekretarz 4 złote. Za zweryfikowanie pytania egzaminacyjnego, członek komisji otrzyma 10 zł. Wyższe stawki obowiązują za opracowanie pytań: 100 złotych za przygotowanie pytania z wizualizacją w postaci filmu a 50 zł za pytanie bez wizualizacji. 10 złotych to kwota za przetłumaczenie jednego pytania.