Nowe przepisy dotyczące znaków drogowych

Od piątego grudnia obowiązuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury wprowadzające zmiany oznakowania postojów taksówek oraz atrakcji turystycznych.

Popularny znak D-19 (postój taksówek) obowiązuje do miejsca umieszczenia znaku D-20 (koniec postoju taksówek). Jeśli znak D-20 nie został ustawiony, D-19 obowiązuje w odległości do 20 metrów od miejsca jego umieszczenia. Obowiązywać zaczynają nowe znaki prowadzące kierowców do obiektów znajdujących się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Zmieniony zostaje także wygląd znaku D-39, określającego limity prędkości. Według ekspertów brd, polscy kierowcy mają problem ze skutecznym rozpoznawaniem znaczenia znaków drogowych, szczególnie tych rzadziej spotykanych, takich jak np. A-34 ostrzegający przed wypadkiem drogowym. Często mylonymi znakami drogowymi są przedstawiające podobną lub wręcz identyczną grafikę, a mające inny kształt, np. C-5 (nakaz jazdy prosto) i D-3 (droga jednokierunkowa). I chyba brakuje szczegółowych opracowań na ten temat, opartych na rzeczywistych danych statystycznych.