Cała nadzieja w kierowcach z Azji

150 000. To liczba określająca skalę problemu braku kierowców zawodowych w Polsce. Doraźnym rozwiązaniem ma być uproszczenie procedury zatrudniania kierowców z zagranicy, przede wszystkim z Azji. 

Znamy przyczyny zapaści: to niewątpliwie wojna w Ukrainie, ale także niskie zainteresowanie pracą kierowcy zawodowego wśród młodych Polaków. Andrzej Bogdanowicz, Dyrektor Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego uważa, że kluczem do skutecznego i szybkiego pozyskania kierowców zawodowych z Azji jest skrócenie elektronicznej ścieżki załatwiania procedur szkolenia i zatrudniania cudzoziemców. Uczestnicy branżowej debaty Rynek pracy kierowców w Polsce wskazywali problemy, z którymi boryka się branża transportowa w Polsce oraz wyzwania niedalekiej i bardziej odległej przyszłości. Braki personalne, zakłócenia w płynności łańcucha dostaw części zamiennych, pakiet mobilności, skomplikowane i długotrwałe procedury zatrudniania kierowców, niski nabór do szkół branżowych. Wygląda na to, że przedsiębiorcy transportowi, ale także ich klienci poruszają się w prawdziwym labiryncie przeszkód.