Fakty OSK 07.09.2022 – Nowy model wynagradzania egzaminatorów

Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło projekt nowego systemu wynagradzania egzaminatorów zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego.
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów zakłada wprowadzenie dwudziestoprocentowej podwyżki dolnej i górnej granicy wynagrodzenia zasadniczego oraz dziesięcioprocentowej podwyżki dolnej i górnej granicy dodatku zadaniowego. Według wyliczeń Ministerstwa, egzaminator przeprowadzający egzaminy w zakresie czterech kategorii prawa jazdy zarabiałby od czterech tysięcy ośmiuset do sześciu tysięcy złotych. Oznacza to podwyżkę o około 800 złotych w stosunku do obecnych stawek wynagrodzenia. Podczas poniedziałkowego spotkania w Ministerstwie odrzucona została propozycja wprowadzenia jednoskładnikowego miesięcznego wynagrodzenia egzaminatorów złożona przez przedstawicieli NSZZ Solidarność 80. Zdaniem protestujących reprezentujący stronę rządową minister Rafał Weber zaproponował jedynie korektę istniejącego modelu pozostawiając wynagrodzenie miesięczne oraz dodatek zadaniowy. Przedstawiciele środowiska egzaminatorów określili ministerialną propozycję jako “okruchy z pańskiego stołu” i zapowiedzieli, że “nigdy na nią się nie zgodzą”.