Fakty OSK 07.09.2022 – Nowe przejścia dla pieszych: sugerowane

Od września zarządcy dróg mogą wyznaczać nowe miejsca do przechodzenia przez jezdnię- przejścia sugerowane. Niewielu kierowców i pieszych cokolwiek o nich wie.
Niewielu, bo Ministerstwo Infrastruktury nie przeprowadziło żadnej kampanii informacyjnej na ich temat. Tymczasem wprowadza w Prawie o ruchu drogowym pojęcie “przejść sugerowanych” i określa wytyczne projektowe dotyczące ich budowy. Najistotniejsza różnica z punktu widzenia bezpieczeństwa to fakt, że na przejściu sugerowanym pieszy nie ma pierwszeństwa i musi ustąpić kierującym pojazdami. Zasady wyznaczania przejść sugerowanych mają zapewnić, że będą one bardziej bezpieczne niż przypadkowe miejsca wybrane przez pieszego… Tylko, wszyscy użytkownicy dróg, powinni mieć tego świadomość. Natomiast pomimo wprowadzonych zmian, Ministerstwo Infrastruktury nie przeprowadziło, a nawet nie planuje kampanii informacyjnej o wprowadzeniu przejść sugerowanych i przepisach regulujących zachowanie na nich.