Fakty OSK 06.07.2022 – Protest egzaminatorów

Od poniedziałku 4-go czerwca w wielu ośrodkach egzaminacyjnych na terenie całego kraju trwa oddolna akcja protestacyjna egzaminatorów.

Część egzaminów nie odbyła się, m.in. w Białymstoku, Gdańsku i Szczecinie. Egzaminatorzy, którzy nie stawili się do pracy, przedstawili zwolnienia lekarskie lub wybrali opcję urlopu na żądanie. Sytuacja jest bardzo poważna. Kandydaci na kierowców, którzy mieli wyznaczony termin egzaminu na pierwsze dni bieżącego tygodnia narzekają na brak czytelnej informacji. Przemysław Sarosiek, dyrektor białostockiego WORD-u, zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury z prośbą o spotkanie w trybie natychmiastowym. Od miesięcy postulaty egzaminatorów pozostają niezmienne: pełna niezależność decyzyjna w zakresie wyników egzaminu państwowego, zmiany w systemie egzaminowania i podwyżka wynagrodzenia. Chcą także zmian systemowych w zakresie koordynacji i wymiany informacji pomiędzy środowiskiem egzaminatorów i Ministerstwem Infrastruktury.