Fakty OSK 06.07.2022 – Plany budowy nowych dróg

Plany są ambitne. Powstaną nowe odcinki autostrad, dróg ekspresowych, krajowych i kolejne obwodnice.

Wszystko w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku z perspektywą do roku 2033. Szacunkowy koszt programu wynosi 292 miliardy złotych. Zdaniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wyzwaniem jest połączenie aktualnie budowanych i istniejących dróg ekspresowych w spójny system przy pomocy dróg uzupełniających. Ogromne znaczenie nadal ma dofinansowanie budowy dróg środkami Unii Europejskiej, w przypadku niektórych odcinków dróg jest to ponad 65% inwestycji.