Fakty OSK 04.01.2023 – Ułatwienia wizowe

To ważna informacja zarówno dla kierowców zawodowych pochodzących z Ukrainy i Białorusi, jak i dla polskich firm transportowych borykających się z dramatycznymi niedoborami zatrudnienia.

Od 28 grudnia obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wydania wiz krajowych obcokrajowcom przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemcy będący obywatelami Ukrainy i Białorusi przebywający w Polsce i spełniający określone tekstem rozporządzenia warunki,  mogą składać wnioski o wydanie wizy krajowej. Dotyczy to, m.in. kierowców w międzynarodowym transporcie drogowym lub niezarobkowym międzynarodowym przewozie drogowym.