Fakty OSK 04.01.2023 – Przewozy do Wielkiej Brytanii zagrożone

24 grudnia w Wielkiej Brytanii weszły w życie przepisy ograniczające unijnym przedsiębiorcom możliwość wykonywania przewozów między Zjednoczonym Królestwem a krajami trzecimi. To fatalna wiadomość dla polskim firm transportowych.
Reagując na sytuację, Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska zwrócił się do Ministra Andrzeja Adamczyka z wnioskiem o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do zapewnienia polskim firmom ciągłości pracy na rynku brytyjskim. Proponowanym rozwiązaniem jest emisja zezwoleń EKMT, które mogłyby być wykorzystywane w przewozach między Wielką Brytanią, a krajami trzecimi. Wskazywaną alternatywą jest powrót do postanowień umowy dwustronnej pomiędzy Polską i Wielką Brytanią. Działania władz Polski są niezbędne natychmiast, tym bardziej, że od lat polskie firmy transportowe są liderem na rynku brytyjskim.