Fakty OSK 04.01.2023 – Niepokój egzaminatorów

Rada Główna Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów jest głęboko zaniepokojona aktualną sytuacją w polskim systemie egzaminowania kierowców. Brzmi znajomo…?

Tak, nam też wydaje się, że słyszeliśmy te same zdania w sierpniu i wrześniu. Gdy dodamy do tego, że powodem troski są przede wszystkim zatwierdzone ostatnio zmiany w zakresie zasad finansowania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego oraz wynagradzania egzaminatorów, to mamy prawdziwe styczniowe deja-vu z letnich miesięcy. Tomasz Dziuganowski, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów, w wydanym oświadczeniu przywołuje historię kilkuletnich, niewątpliwie  rzeczywistych wysiłków stowarzyszenia na rzecz rozwiązania problemów i naprawienia stale pogarszającej się sytuacji. Czytamy w nim o propozycjach zmian aktów prawnych złożonych w Ministerstwie już w kwietniu 2020 roku, o petycji z października 2021 roku popartej przez 90% egzaminatorów zatrudnionych w WORD-ach. Prezes KSE mówi także o akcji protestacyjnej zorganizowanej latem ubiegłego roku, o gotowości do spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury… Dziuganowski krytycznie odnosi się do treści zmian ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadzonych 2 listopada 2022 roku, które jedynie, cytujemy “przerzuciły odpowiedzialność za zaistniałą sytuację z Ministerstwa Infrastruktury na Marszałków”.