Fakty OSK 03.08.2022 – Zmiany zasad badań technicznych pojazdów przyjęte przez rząd

Zapowiadane od kilkunastu miesięcy zmiany obejmują przekazanie kontroli badań Transportowemu Dozorowi Technicznemu, możliwość orzeczenia ponownej kontroli stanu technicznego pojazdu. Wprowadzone zostaną nowe zasady szkolenia i egzaminowania kandydatów na diagnostów, za które odpowiedzialny będzie Instytut Transportu Samochodowego. Kary nakładane na kierowców spóźniających się lub unikających badań mają ich zdyscyplinować i zniechęcić do takich praktyk. Rafał Weber, wiceminister infrastruktury powiedział, że celem działań rządu jest zlikwidowanie patologii i wprowadzenie, za pośrednictwem Transportowego Dozoru Technicznego, większej jawności i kontroli jakości badań technicznych. Rafał Weber podkreślił jednocześnie, że rząd nie zamierza podnieść stawek za badania techniczne pojazdów. Warto zauważyć, że przepisy w nowym brzmieniu dostosowują polskie prawo do regulacji Unii Europejskiej.