Fakty OSK 02.11.2022 – Poselska propozycja dla WORD-ów z wadą prawną…

25 października odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym, którego celem jest  rozwiązanie problemów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Niestety, projekt zawiera istotną wadę prawną. 

Przedstawiciele Związku Województw RP reprezentujący stronę społeczną zgłosili już w czasie pierwszego czytania projektu szereg opinii i wniosków odnośnie możliwości dotowania WORDów przez samorządy województw. Na podstawie konsultacji z województwami, Związek negatywnie zaopiniował poselskie propozycje. Jednak stanowisko samorządowców zostało zignorowane. Związek Województw RP uznał poselskie propozycje za niekonstytucyjne i dał temu wyraz w petycji skierowanej do Marszałek Sejmu. Samorządowcy wnioskują o wniesienie w drugim czytaniu odpowiednich poprawek dotyczących właściwego podziału dochodów publicznych  lub odrzucenie projektu w całości.