Fakty OSK 02.06.2022 – Na egzamin z cyfrowym dowodem

Projekt ustawy o aplikacji mObywatel zrównuje skutki prawne czynności podejmowanych przy użyciu dokumentów elektronicznych z odpowiadającymi im dokumentami tradycyjnymi.

Projekt ustawy jest już w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Autorzy projektu zauważają, że w obecnym stanie prawnym dokumenty elektroniczne nie są w pełni zrównane w skutkach prawnych z dokumentami tradycyjnymi. A to skutkuje nieuznawaniem ich w relacjach obywatel-urząd lub obywatel-biznes. Jeśli zmiany zostaną ostatecznie wprowadzone- będzie łatwiej. Np. posługiwanie się dowodem osobistym w smartfonie będzie wystarczającym potwierdzeniem tożsamości umożliwiającym przystąpienie do egzaminu państwowego w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.