Fakty OSK 02.02.2022 – Szkoły nieprzygotowane do wydawania kart rowerowych?

Posłanka Hanna Gil Piątek zgłasza w interpelacji wątpliwość, czy dyrektorzy szkół mają obecnie rzeczywistą możliwość wydawania kart rowerowych swoim uczniom…

Posłanka pyta ministra edukacji i nauki jak przygotowane są szkoły do tego, aby wszystkim dzieciom, jeszcze przed ukończeniem dziesiątego roku życia, zapewnić przygotowanie do ubiegania się o karty rowerowe i niezwłocznie je wydać. Sprawa rzeczywiście jest pilna, ponieważ od 1 stycznia obowiązuje art. 94, Paragraf 1a Kodeksu wykroczeń. Nakłada on karę nagany lub grzywny do 1500 złotych na osoby poruszające się pojazdem innym niż mechaniczny w strefie zamieszkania lub ruchu bez stosownego uprawnienia. Najmłodsze dzieci, w związku z pandemią, nie miały szansy uzyskać karty rowerowej, a teraz sprawa stała się bardzo pilna.