Fakty OSK 02.02.2022 – kontrola NIK w MI

W gorącym okresie przekazania błędnych pytań na egzaminy na prawo jazdy NIK sprawdza, czy przepisy i administracja sprzyjają właściwemu kształceniu kierowców.

Łukasz Pawelski, rzecznik Najwyższej Izby Kontroli potwierdził w wypowiedzi udzielonej portalowi brd24.pl, że w Ministerstwie Infrastruktury prowadzone są czynności kontrolne. Mają one odpowiedzieć na pytanie: czy obowiązujące regulacje prawne oraz działania właściwych organów administracji publicznej zapewniały przygotowanie kandydatów na kierowców do bezpiecznego poruszania się po drogach? W planie pracy na rok 2022 kontrola była zaplanowana jeszcze przed ubiegłotygodniowym skandalem z pytaniami egzaminacyjnymi. W związku z zaistniałą sytuacją pracę straciło już trzech urzędników, m.in. ze stanowiskiem dyrektora Departamentu Transportu Drogowego pożegnał się Bogdan Oleksiak.