#DriveMoreEnglish: exceed the speed limit

  • przekraczać dozwoloną prędkość

Exceeding the speed limit is a serious traffic offense – Przekraczanie dozwolonej prędkości jest poważnym wykroczeniem drogowym.

If you exceed the speed limit at the examination, you will definitely fail it – Jeśli przekroczysz dozwoloną prędkość, z pewnością nie zdasz egzaminu.

Stop accelerating, you will exceed the speed limit – Przestań przyspieszać, przekroczysz dozwoloną prędkość.

Remember about the speed limit and watch out for the road signs – Pamiętaj o dozwolonej prędkości i uważaj na znaki drogowe.

Dodaj komentarz