Przeniesienie państwowego egzaminu teoretycznego do siedzib starostw powiatowych - to pomysł, który został zaprezentowany w zapytaniu poselskim, które do ministra Sławomira Nowaka wystosował poseł Adam Szejnfeld.

Pomysł, aby państwowy egzamin teoretyczny odbywał się w siedzibach starostw powiatowych to - jak wynika z treści pisma - pomysł przedstawicieli WORD-ów. Skąd taki pomysł? W treści zapytania czytamy: „Wszystkie WORD-y, które wybrały ofertę PWPW S.A. bez zakłóceń i w pełnym zakresie prowadzą działalność związaną z egzaminowaniem kandydatów na kierowców. Niestety, pozostałe Ośrodki nie mogą egzaminować kandydatów na kierowców, którzy rozpoczęli szkolenie po 19 stycznia 2013 roku. Ta sytuacja może doprowadzić do paraliżu funkcji państwa w tym zakresie.” - argumentuje Szejfeld i dodaje, że: „Owszem, Ministerstwo Transportu w trybie pilnym opublikowało rozporządzenie pozwalające na papierowy obieg dokumentów (tak, jak to było przed 19 stycznia 2013 roku). Zgodnie z jego zapisami taki obieg dopuszczony jest w sytuacji awaryjnej, ale ponieważ 31 ośrodków WORD korzystających z oprogramowania ITS nie ma awarii w systemie, a wybrało rozwiązanie niekompletne, wątpliwe prawnie jest skorzystanie z papierowej formy obiegu dokumentacji.


Wszystko to sprawiło, że nieokreśleni w piśmie przedstawiciele WORD-ów proponują wprowadzić zmianę systemu egzaminowania, związaną z częściowym - w zakresie egzaminu teoretycznego - delegowaniem egzaminu do starostw powiatowych.


Szejnfeld przytoczył również kilka przesłanek do wprowadzenia proponowanej zmiany:


1. W Polsce jest 49 WORD-ów i 398 Starostw Powiatowych.


Po delegowaniu egzaminów do starostw, egzamin teoretyczny byłby bliżej obywatela. Proponowane takie rozwiązanie pozwoliłoby na ograniczenie kosztów dojazdu kandydata na kierowcę do WORD (niekiedy kilkadziesiąt kilometrów), co miałoby wpływ na podniesienie zaufania do państwa poprzez działanie na rzecz obywateli. Jedyne koszty związane z rozwiązaniem to zakup sprzętu komputerowego po uprzednim wykorzystaniu infrastruktury sprzętowej WORD (przekazanie na rzecz starostw stanowisk komputerowych).


2. Ograniczenie kosztów administracji związanych z funkcjonowaniem WORD


Egzamin teoretyczny odbywa się w salach komputerowych, gdzie rola egzaminatora ograniczona jest do weryfikacji tożsamości osób egzaminowanych oraz nadzoru nad przebiegiem egzaminu. Egzaminator podczas egzaminu nie korzysta z wiedzy specjalistycznej (nie musi jej stosować podczas trwania egzaminu), zadanie to więc mógłby z powodzeniem wykonywać pracownik Starostwa Powiatowego.


3. Planowanie egzaminów bez możliwości ingerencji z zewnątrz.


Po wprowadzeniu systemu PKK związanego z systemem SI Kierowca istnieje możliwość rozszerzenia systemu planowania egzaminów za pośrednictwem sieci Internet. System dokona weryfikacji PKK pod względem poprawności wypełnienia, kompletności dokumentacji oraz zweryfikuje, czy został zakończony cykl szkoleniowy. Na tej podstawie kursant po dokonaniu opłaty umówi się na egzamin państwowy, takie rozwiązanie nie spowoduje obowiązku zwiększenia zatrudnienia w Starostwach Powiatowych, związanego z obsługą systemu egzaminowania teoretycznego.


4. Powrót do jednolitego systemu egzaminowania.


Po zmianach systemowych Ministerstwo Transportu nie sprawuje nadzoru nad bazą pytań egzaminacyjnych. Obecnie funkcjonują dwie bazy pytań dostarczone przez dostawców oprogramowania egzaminacyjnego, które poprzez ich utajnienie nie są w żaden sposób weryfikowalne. Istnieje prawdopodobieństwo wypaczenia wyniku egzaminu państwowego, co przyczynia się do utraty zaufania do państwa. System egzaminu teoretycznego po delegowaniu ich do starostw byłby jednolity, a nadzór nad nim powinno sprawować Ministerstwo Transportu.


5. Zwiększenie efektywności nadzoru nad OSK


Starostwa Powiatowe sprawują nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców w Polsce. Przeniesienie części teoretycznej egzaminu państwowego do tych instytucji pozwoli na bieżąca kontrolę systemu szkolenia. Często, po niezdanym egzaminie kursanci opowiadają, jak wyglądała teoretyczna część szkolenia w OSK. W ten sposób organ kontrolujący może mieć podstawę do wszczęcia kontroli nadzwyczajnej, aby wyeliminować z rynku nierzetelne ośrodki.


6. Działalność WORD po zmianach


Ośrodki egzaminowania przeprowadzałyby cześć praktyczną egzaminu państwowego. Należy rozważyć możliwość planowania egzaminów praktycznych on-line z wykorzystaniem systemu. Ta sytuacja umożliwi funkcjonowanie w oparciu o osoby wysoko wyspecjalizowane tzn. egzaminatorów, ograniczając kadrę administracyjną, co wpłynie na ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostek, zwiększając przepływy finansowe do Urzędów Marszałkowskich.


- W związku z powyższym mam pytanie do Pana Ministra, jak Pan Minister ocenia zaprezentowaną koncepcję, której głównym założeniem jest to, aby państwowy egzamin teoretyczny odbywał się w siedzibach starostw powiatowych? - pyta na końcu poseł Szejnfeld.


 

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0