Egzaminy dla kierowców zawodowych wyłącznie w formie elektronicznej

Testy egzaminacyjne kwalifikacji wstępnej będą przeprowadzane od 4 grudnia wyłącznie w formie elektronicznej. 

Do 15 listopada minister infrastruktury przekaże do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych nowy katalog pytań testowych. Egzaminy prowadzone są w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Przypomnijmy, że zgodnie z nowelizacją z 14 października 2021 roku testy egzaminacyjne po ukończeniu szkolenia na kwalifikacje wstępne kierowców zawodowych wykonujących przewozy drogowe odbywają się w formie papierowej. 13 września opublikowane zostały 2 komunikaty ministra infrastruktury: 

  • w sprawie określenia terminu, od którego minister właściwy do spraw transportu będzie przekazywał katalog pytań testowych,
  • w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przeprowadzenie testów kwalifikacyjnych z wykorzystaniem systemu informatycznego wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.