Egzaminatorzy w całej Polsce wznowili protest.

Od poniedziałku 08. sierpnia egzaminatorzy w całej Polsce wznowili protest.
W ubiegłą sobotę 5. sierpnia przedstawiciele protestujących egzaminatorów wydali oświadczenie, w którym informują o wznowieniu protestu. Oprócz postulatów dotyczących zmian sposobu egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców oraz zasad wynagradzania egzaminatorów w oświadczeniu znalazły się także:
– powołanie spośród egzaminatorów Rzecznika Praw Egzaminatorów
– opracowanie sposobu wymiany informacji pomiędzy Ministrem Infrastruktury a egzaminatorami
oraz wymóg osobistego udziału Ministra Adamczyka w rozmowach bez obecności Ministra Webera.
Warunkiem zawieszenia protestu jest wyznaczenie spotkania z Ministrem Adamczykiem
w terminie do 31 sierpnia.

link do oświadczenia poniżej

Oświadczamy, Panie Ministrze…