#DriveMoreEnglish: the right of way

  • pierwszeństwo przejazdu

You must keep special care when you approach the junction not to break the right of wayMusisz zachować szczególną ostrożność gdy dojeżdżasz do skrzyżowania aby nie wymusić/ złamać pierwszeństwa przejazdu

The right of way is indicated both by the road signs and by the road markings – Pierwszeństwo przejazdu jest oznaczane zarówno znakami drogowymi pionowymi, jak i znakami poziomymi.

Dodaj komentarz