#DriveMoreEnglish: przyszłość w j.ang.

  • Dotychczas, w cyklu artykułów przedstawiających zagadnienia języka angielskiego dla instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy omówiliśmy elementy gramatyczne najbardziej potrzebne w codziennej pracy: tryb rozkazujący, czasy teraźniejsze oraz czasowniki modalne.
  • Dzisiaj- optymistycznie wybiegamy w przyszłość!
  • Najbardziej przydatne czasy przyszłe oraz sposoby wyrażania planów.

Cechą charakterystyczną języka angielskiego jest to, że z punktu widzenia tradycyjnej lingwistyki, nie występują w nim czasy przyszłe… Tak, to nie pomyłka, spójrzcie na trzy formy nieregularne czasownika, np. go-went-gone. Pierwsza to bezokolicznik- także stosowany w czasie teraźniejszym, druga- czas przeszły, trzecia- służy do tworzenia czasów Perfect i strony biernej. Nie ma formy czasu przyszłego. Dlatego dla wyrażania przyszłości stosujemy:

  • czasownik modalny will
  • czasy teraźniejsze

A jak to wygląda w praktyce?
Tworzenie czasów przyszłych w języku angielskim jest naprawdę proste. Po kilku ćwiczeniach, zapamiętaniu kontekstów, nie będziecie mieli z tym problemu!

Future Simple.
zwykła forma czasu przyszłego. Czynność dokonana. Mocne wyrażenie przyszłości- obietnica, deklaracja, etc.
Konstrukcja: czasownik modalny will + bezokolicznik I will have five driving lessons next week.
Pytania: inwersja: Will you have any exams next week?
Przeczenia: not po will: I will not have any lessons in the mornings next week.

Future Continuous.
wykonywanie (forma niedokonana) czynności w określonym momencie/ chwili w przyszłości
Konstrukcja: czasownik modalny will + be + czasownik z końcówką -ing: I will be practising parking maneuvers with a student tomorrow at 3.
Pytania: inwersja: Will you be practising parking maneuvers with a student tomorrow at 3?
Przeczenia: not po will: I will not be practising parking maneuvers with a student tomorrow at 3.

To dwa najczęściej stosowane czasy, natomiast warto również pamiętać o dwóch innych formach, bardziej zaawansowanych, jednocześnie bardzo przydatnych w kontekście zawodowym.

Future Perfect
zakończenie czynności do/ przed określonym czasem w przyszłości
typowo stosowany z „by”- „przed”, „do”
Konstrukcja: czasownik modalny will + have + trzecia forma czasownika: I will have arrived at the Driving School by 8.
Pytania: inwersja Will you have arrived at the Driving School by 8/ by the time it gets dark?
Przeczenia: not po will: I will not have arrived at the Driving School by 8.

Future Perfect Continuous
fakt wykonywania czynności od określonego czasu/ przez określonym czasem w przyszłości
Konstrukcja: czasownik modalny will + have + been + czasownik z końcówką – ing: Tomorrow at 3 I will have been running the classes for 2 hours- Jutro o 3 będę prowadził zajęcia od dwóch godzin.
Pytania: inwersja: For how long will you have been running classes tomorrow at 3?
Przeczenia: not po will: I will not have been running the classes for 2 hours tomorrow at 3.

Czasy Future Perfect i Future Perfect Continuous są ważne i często stosowane w trybie oznajmującym, natomiast rzadko zadajemy w nich pytania.

Plany wyrażamy na trzy sposoby:

  • Decyzje podejmowane w chwili mówienia: czasownik modalny will.
  • Luźne plany, jeszcze nie do końca pewne. Wyrażenie intencji/ zamiaru: konstrukcja to be going to.
  • Plany, których realizacja jest pewna. Za nami już przygotowania, etc. Present Continuous.

Przykłady:
OK. We will have the lesson tomorrow in the afternoon. Kontekst: rozmowa telefoniczna z kursantem. Właśnie w tej chwili podejmujemy decyzję o terminie kolejnej lekcji.
We are going to start a new course next month. We already have many candidates. Kontekst: wyrażamy plan, mamy odpowiednią liczbę zgłoszeń, od pewnego czasu zastanawiamy się nad tym i planujemy otwarcie nowego kursu.
We are starting the new course on May 05. Kontekst: decyzja jest już podjęta, materiały edukacyjne zakupione, wykładowcy umówieni. Rozmawiamy z kandydatem na kurs, jednoznacznie komunikujemy, że 5 maja rozpoczynamy nowy kurs.

Serdecznie zapraszam Was na portal szkola-jazdy.pl. Język angielski dla instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy jest tu obecny na co dzień: lekcje live, słowa dnia. Mam nadzieję spotykać się tam z Wami jak najczęściej! Do zobaczenia.