Język angielski dla instruktorów #DriveMoreEnglish: observe/respect/abide by/ keep

  • przestrzegać


You need to observe the rules of the road traffic if you want to drive safely - Musisz przestrzegać przepisów ruchu drogowego jeśli chcesz jeździć bezpiecznie.

The examiner will pay attention if you keep the speed limit - Egzaminator będzie zwracał uwagę czy przestrzegasz ograniczenia prędkości.
Szymon Janicki felietonista z działu Język angielski dla instruktorów
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0