#DriveMoreEnglish: Najważniejsze czasowniki (3): FASTEN

Łatwy czasownik, ale koniecznie trzeba pamietać o jednym elemencie wymowy, bez tego będziemy koszmarnie kaleczyć słowo, kilka powtórzeń wystarczy do opanowania tego szczegółu:

W słowie 'fasten’ nie wymawiamy 't’! Traktujemy słowo tak, jakby 't’ nie istniało:

  • Fasten the seatbelt before you start the motor – Zapnij pas zanim włączysz silnik.
  • Check if other passengers have fastened the seatbelt too. You are responsible for that – Sprawdź, czy inni pasażerowie  zapięli pasy.  Jesteś za to odpowiedzialny.  

Jak widzicie 'fasten’ jest czasownikiem regularnym, więc nie ma problemu z właściwym wykorzystaniem go w czasach przeszłych lub Present Perfect.

  • You have forgotten to fasten the seatbelt/ You haven’t fastened the seatbelt. If you do it at the examination, you will fail – Zapomniałeś zapiąć pas/ Nie zapiąłeś pasa. Jeśli zrobisz to podczas egzaminu, nie zdasz. 

Wykup pełny kurs języka angielskiego dla instruktorów/ egzaminatorów nauki jazdy. LINK

OD WRZEŚNIA WRACAMY DO ZAJĘĆ ONLINE