#DriveMoreEnglish: make sure

upewnić się

CZYTAJCIE/ SŁUCHAJCIE/ POWTARZAJCIE

 

  • Before you start the overtaking maneuvre you should make sure that the driver in front of you on the same lane as you has not signaled the intention to overtake another vehicle, change the direction of the drive or change the lane- Przed przystąpieniem do wyprzedzania należy również upewnić się, czy kierujący jadący przed nami na tym samym pasie ruchu nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzenia innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu.

 

  • Prior to starting the overtaking maneuvre, you should make sure that you have proper visibility and enough space to overtake without causing any difficulty to anybody- Przed przystąpieniem do wyprzedzania należy upewnić się, czy mamy odpowiednią widoczność i dostatecznie dużo miejsca do wyprzedzania, bez utrudnienia komukolwiek ruchu.

 

Wasze komentarze (0)

Dodaj komentarz

Call Now Button
  • Brak produktów w koszyku.