#DriveMoreEnglish: estimate/ assess

ocenić/ oszacować

Bardzo przydatne słowo w codziennym instruktarzu, dzisiaj w sytuacjach związanych z wyprzedzaniem.

Before you start the overtaking maneuvre, assess the distance and the speed of the oncoming vehicle- Zanim rozpoczniesz manewr wyprzedzania, oceń odległość i prędkość pojazdu najdjeżdżającego z przeciwka.

You need to assess if you are able to finish the overtaking maneuvre safely before you start it – Musisz ocenić czy jesteś w stanie bezpiecznie zakończyć manewr wyprzedzania.

Ważne: od czasownika estimate lub assess tworzymy rzeczowniki: estimation/ assessment.

Assess to także oceniać w kategoriach szkoleniowych/ egzaminacyjnych

The candidates often expect the instructor to  assess/ to make assessment of their chances at the examination – Kursanci często oczekują, że instruktor oceni ich szanse na zdanie egzaminu. 

Just assessment is the duty of each examiner – Sprawiedliwe ocenianie jest obowiązkiem egzaminatora.

The assessment criteria should be clear and transparent to the candidates – Kryteria oceniania powinny być czytelne i przejrzyste dla kandydatów.

 

Dodaj komentarz