• Czas Present Simple to najprostszy czas języka angielskiego. Wyraża czynności, które dokonywane są zwyczajowo, stale, co jakiś czas- a nie w chwili obecnej.  

  • Często w związku z tym używany jest do oceny czyjegoś postępowania, umiejętności, etc.

  • Jak sama nazwa wskazuje:  „present”,  jest to czas teraźniejszy i ... jest bardzo prosty bo praktycznie składa się tylko z formy podstawowej czasownika. I dlatego:


You drive very safely - Jeździsz bezpiecznie.

I have classes on Fridays - W piątki prowadzę zajęcia

You work at a good driving school - Pracujesz w dobrej szkole jazdy.

We work  from Monday to Saturday - Pracujemy od poniedziałku do soboty.
 Wyjątkiem jest trzecia osoba liczby pojedynczej, gdzie do czasownika należy dodać końcówkę "s". Dlatego powyższe zdania w trzeciej sobie liczby pojedynczej będą brzmiały:

He drives very safely

She has classes on Friday.

Mike works at a good driving school.

She works from Monday to Friday.
Czasem Present Simple bardzo często wyraża się częstotliwość wykonywanych czynności. Dokonuje się tego za pomocą następujących wyrażeń
        English        Polish 
alwayszawsze
oftenczęsto
usuallyzwykle
sometimesczasami
rarely, seldomrzadko
hardly everprawie nigdy
nevernigdy

He always drives very safely.

She never has classes on Friday.

She usually works from Monday to Friday.
 Aby zadać pytanie w czasie Present Simple należy zastosować operator ‘do’ lub ‘does’ dla trzeciej osoby liczby pojedynczej
                 Singular                   Plural
1.        Do I work at a driving school?1.        Do we work at a driving school?
2.        Do you work at a driving school?2.        Do you work at a driving school?
3.        Does he work at a driving school?

Does she work at a driving school?
3.        Do they work at a driving school?

 
W pytaniach bardzo często stosujemy znane nam już „słowa pytajne” np. when, where, how.

When do you have classes?

Where do you drive with a student on the first lesson?

How often do you run examinations?
Zdania przeczące tworzy się dodając do czasownika ‘do not’ (don’t) lub ‘does not’ (doesn’t) dla trzeciej osoby liczby pojedynczej.

You don’t drive very safely.

She doesn’t have classes on Fridays.

We don’t  work from Monday to Saturday.

 

 
Szymon Janicki felietonista z działu Język angielski dla instruktorów
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0