• zmienić pas ruchu


SŁUCHAJCIE / CZYTAJCIE / POWTARZAJCIE

Before you turn left you need to change the lane - Zanim skręcisz w lewo, musisz zmienić pas ruchu.

Don't change the lane just like that, you need to have a reason for this: overtaking, preparing to turn right or left  - Nie zmieniaj pasa ruchu tak po prostu, musisz mieć powód: wyprzedzanie, przygotowanie do skrętu w prawo lub w lewo.

Show your intentions to other road users clearly before you change the lane: switch on the indicator - Zasygnalizuj innym użytkownikom drogi swój zamiar zanim zmienisz pas ruchu: włącz kierunkowskaz. 
Szymon Janicki felietonista z działu Język angielski dla instruktorów
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0