#DriveMoreEnglish: change the lane

  • zmienić pas ruchu

SŁUCHAJCIE / CZYTAJCIE / POWTARZAJCIE

Before you turn right you need to change the laneZanim skręcisz w prawo, musisz zmienić pas ruchu.

Don’t change the lane just like that, you need to have a reason for this: overtaking, preparing to turn right or left  – Nie zmieniaj pasa ruchu tak po prostu, musisz mieć powód: wyprzedzanie, przygotowanie do skrętu w prawo lub w lewo.

Show your intentions to other road users clearly before you change the lane: switch on the indicator – Zasygnalizuj innym użytkownikom drogi swój zamiar zanim zmienisz pas ruchu: włącz kierunkowskaz. 

Wykup pełny kurs dla instruktorów/ egzaminatorów nauki jazdy LINK

OD WRZEŚNIA WRACAMY DO ZAJĘĆ ONLINE

Call Now Button
  • Brak produktów w koszyku.