Dodatkowe światło stop

Panel koloru zielonego przymocowany z przodu pojazdu ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drodze.

Na taki pomysł wpadli Słowacy z Uniwersytetu Żyliński przy współpracy z firmą Lumaco Innovations i Instytutem Psychologii i Prawa Ruchu Drogowego w Bonn. Testy trwały od września 2022 roku do października bieżącego roku. Ponad 3 tys. pojazdów zostało wyposażonych w zielony panel stop. Celem badań było sprawdzenie czy dodatkowe światło ma faktycznie pozytywny wpływ na bezpieczeństwo. Kierowcy i piesi bardzo dobrze ocenili pomysł i są za jego wprowadzeniem. Rozwiązanie to na pewno usprawni ruch, ponieważ inni użytkownicy drogi już z daleka będą widzieli, że kierowca wykonuje manewr hamowania. Dzięki temu szybciej podejmą decyzję, m.in. o przechodzeniu przez jezdnię czy o skręcie. Raport z ankiety zostanie przekazany Komisji Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu w celu dostosowania unijnych przepisów i legalizacji pomysłu.