Dobre efekty likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach

rondo

Nowe zadania w ramach czwartej edycji Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach Samorządowych oraz podsumowanie efektów realizacji tego Programu w latach 2005-2009 – to tematy konferencji prasowej, którą 12 sierpnia br. zorganizowała Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W ramach Programu, finansowanego z pożyczek Banku Światowego (I edycja) i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), przebudowano 368 miejsc niebezpiecznych za łączną sumę 417,5 milionów złotych w 16 województwach. W drodze refundacji kosztów jednostki samorządu terytorialnego otrzymały 167 milionów złotych, co oznacza wykorzystanie środków przeznaczonych za refundacje w 88,2 %. W celu wykorzystania pozostałych środków finansowych w 2010 r. w kwocie 19,5 mln zł, dobrane zostały nowe zadania do realizacji z listy rezerwowej Programu na kwotę ponad 40 mln milionów zł. Podczas konferencji zostały podpisane Porozumienia o finansowaniu inwestycji przewidzianych do realizacji w roku bieżącym pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Wojewodami.

Efektem Programu jest odczuwalna poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W miejscach, gdzie wdrożono zadania, liczba wypadków zmniejszyła się o 68%, a kolizji o 49%. Odnotowano także bezprecedensową w swym rozmiarze redukcję liczby ofiar śmiertelnych (aż o 89%) i rannych (o 71%) w wypadkach drogowych. Program przyniósł także szereg innych pozytywnych zjawisk w regionach, w tym: aktywizację władz samorządowych, mobilizację funduszy i wysiłków na konkretne działania redukujące zagrożenia mieszkańców w ruchu drogowym, wzmocnienie i rozwój współpracy pomiędzy organami administracji państwowej i samorządami różnych szczebli, wzrost świadomości, promowanie dobrych praktyk oraz właściwego podejścia do brd pośród władz lokalnych, administracji drogowej i wykonawców, powstanie dodatkowej szansy rynkowej dla niewielkich przedsiębiorstw w regionie, gdyż duże firmy nie są zainteresowane kontraktami o niewielkiej wartości, stworzenie uznania w społecznościach lokalnych dla działań poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego (brd), unaocznienie mieszkańcom, że zastosowane rozwiązania służą ratowaniu zdrowia i życia ich samych oraz ich rodzin.

 

Na konferencji wystąpili: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Radosław Stępień, wicewojewoda mazowiecki – Dariusz Piątek oraz konsultant krajowy ds. inżynierii ruchu – Marek Wierzchowski.

 

 mp

źróło: KRBRD

Dodaj komentarz