Dlaczego młodzi nie chcą prawa jazdy?

  • Okazuje się, że zjawisko to nie jest wyłącznie polską specyfiką, a jedynie częścią szerokiego trendu na świecie.
  • Młodzi Amerykanie w następujący sposób motywują swoją decyzję o niezgłaszaniu się na kursy.

Przede wszystkim uważają, że są zbyt zajęci i nie mają wystarczająco dużo czasu aby uczestniczyć w kursie. Taki powód wskazało aż 37% ankietowanych. Niewiele mniej, bo aż 32% twierdzi, że zbyt wysokie są koszty utrzymania pojazdu. Prawie tyle samo ankietowanych uważa, że prawo jazdy nie jest im potrzebne, bo do pracy lub na uczelnię mogą dojeżdżać korzystając z uprzejmości znajomych kierowców. Komentując wyniki, Rafał Matuszak (e-kierowca) powiedział, że:

„Uber w Stanach Zjednoczonych jest formą korzystania z transportu, którą bardzo często dzieli się z innymi. Jedziemy w trójkę i dzielimy rachunek na 3. Akceptujemy to, że po drodze zatrzymujemy się w różnych punktach. Gdy ten trend do nas przyjdzie, będziemy mieli kolejny problem z niechęcią do robienia prawa jazdy”.

17% badanych woli korzystać z transportu publicznego. Zastanawiając się nad niechęcią młodzieży do zgłaszania się na kursy, często jako przyczynę wskazujemy źle rozumiane postawy proekologiczne. Tymczasem jako powód rezygnacji podaje je tylko 9% osób. Dla młodych ludzi ważne jest natomiast to, że korzystając z transportu publicznego mogą w czasie podróży swobodnie pracować, uczyć się lub kontaktować ze znajomymi.