disrupt/ obstruct/ make uncomfortable- przeszkadzać/ dekoncentrować/ zasłaniać/ powodować dyskomfort (ważne wyrażenia:)

disrupt- przeszkadzać/ zakłócać, np. wykonywanie czynności.

  • Your driving mustn’t disrupt the traffic flow– Twój styl jazdy nie może zakłócać płynnego ruchu
  • Don’t allow passengers to disrupt your focus with anything: too much talking, loud voices, music, video games- Nie pozwalaj pasażerom zakłócać twojej  koncentracji przez zbyt intensywne i głośne rozmowy, muzykę, gry video

obstruct- przeszkadzać/ zasłaniać

  • Don’t place in the back anything that may obstruct the rear view– Nie kładź z tyłu niczego, co może zasłonić widok wstecz
  • All the items put on the dashboard may obstruct the view to the front– Wszelkie przedmioty kładzione na desce rozdzielczej mogą ograniczać widok do przodu
  • If you use stops or bays to make the u-turn perform the maneouvre without obstructing the view of other drivers or disrupting the traffic flow– Jeśli wykorzystujesz do zawracania przystanki, zatoczki lub podjazdy, wykonaj manewr tak aby nie zasłonić widoku innym kierowcom i nie zakłócać płynności ruchu

make uncomfortable- powodować dyskomfort

  • Don’t allow the passengers to behave in a way which makes you feel uncomfortable– Nie pozwalaj pasażerom na zachowania, które powodują twój dyskomfort
  • When your intentions on the road are not clear, other drivers may feel uncomfortable– Gdy twoje intencje na drodze nie są czytelne, inni kierowcy mogą odczuwać dyskomfort.

Dodaj komentarz