disrupt- przeszkadzać/ zakłócać, np. wykonywanie czynności.

  • Your driving mustn't disrupt the traffic flow- Twój styl jazdy nie może zakłócać płynnego ruchu

  • Don't allow passengers to disrupt your focus with anything: too much talking, loud voices, music, video games- Nie pozwalaj pasażerom zakłócać twojej  koncentracji przez zbyt intensywne i głośne rozmowy, muzykę, gry video


obstruct- przeszkadzać/ zasłaniać

  • Don't place in the back anything that may obstruct the rear view- Nie kładź z tyłu niczego, co może zasłonić widok wstecz

  • All the items put on the dashboard may obstruct the view to the front- Wszelkie przedmioty kładzione na desce rozdzielczej mogą ograniczać widok do przodu

  • If you use stops or bays to make the u-turn perform the maneouvre without obstructing the view of other drivers or disrupting the traffic flow- Jeśli wykorzystujesz do zawracania przystanki, zatoczki lub podjazdy, wykonaj manewr tak aby nie zasłonić widoku innym kierowcom i nie zakłócać płynności ruchu


make uncomfortable- powodować dyskomfort

  • Don't allow the passengers to behave in a way which makes you feel uncomfortable- Nie pozwalaj pasażerom na zachowania, które powodują twój dyskomfort

  • When your intentions on the road are not clear, other drivers may feel uncomfortable- Gdy twoje intencje na drodze nie są czytelne, inni kierowcy mogą odczuwać dyskomfort.

Szymon Janicki felietonista z działu Język angielski dla instruktorów
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0