• parkowanie skośne

You will perform the diagonal parking on the left after the bus stop and before the mirror- Proszę wykonać parkowanie skośne po lewej stronie, za przystankiem autobusowym i przed lustrem.

When you drive out after performing the diagonal parking maneuver, make sure that you don’t obstruct the traffic- Gdy wyjeżdżasz po wykonaniu manewru parkowania skośnego upewnij się, że nie utrudniasz ruchu innych pojazdów.

Dodaj komentarz