Diagności w Trybunale

Czy zapis ustawy Prawo o ruchu drogowym o cofnięciu uprawnień diagnoście samochodowemu jest niezgodny z porządkiem prawnym? Decyzja zostanie podjęta w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. 

Udział w postępowaniu zgłosił Rzecznik Praw Obywatelskich. W ocenie Rzecznika obowiązek odebrania diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych bez uwzględnienia okoliczności podmiotowych i przedmiotowych jest niezgodny z Ustawą Zasadniczą. Rzecznik podważa rodzaj sankcji nakładanej na diagnostów i wskazuje, że nie jest stosowana żadna gradacja odpowiedzialności, a zakaz wykonywania zawodu oznacza utratę pracy.