Delikatne relacje OSK vs urzędy

Tylko niewielka część ośrodków szkolenia kierowców korzysta z profesjonalnych usług prawnych, bo OSK zwykle nie kwestionują urzędniczych orzeczeń. To błąd.

W programie „Porozmawiajmy o branży” dyskutowaliśmy o urzędniczej dowolności interpretacyjnej, przedłużających się kontrolach i decyzji podejmowanych na niekorzyść OSK.

Gościem programu był m.in. Maciej Kulka, OSK Kulka:

 – Zeszłoroczna kontrola była wykonywana w obecności naszego prawnika, ze względu na to, że lubelski urząd ma inną interpretację niektórych zagadnień, niekoniecznie na naszą korzyść. Bez prawnika byłoby ciężko mówił Maciej Kulka.