Jak wybrać najlepszą szkołę jazdy - głowią się przyszli kierowcy. Mają im w tym pomóc różne rankingi. Który jednak rzeczywiście pomoże w wyborze i będzie rzetelnie informował o ośrodku szkolenia? Jakie kryteria powinny brane pod uwagę podczas organizacji konkursów na najlepszą szkołę nauki jazdy?

Ośrodki szkolenia kierowcy na mocy ustawy o kierujących pojazdami są zobowiązane do przedstawiania starostom informacji o przeprowadzonych kursach, a ośrodki egzaminowania przygotowują statystyki zdawalności.


Dokumenty trafiają do urzędniczych szuflad, a szersze grono zainteresowanych nie ma do nich dostępu.


Henryk Radomski, zastępca dyrektora olsztyńskiego WORD-u jest zdania, że nie ma co robić tajemnicy ze statystyk, które i tak ośrodek zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem przekazuje samorządom. - Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego przygotowują rankingi szkół jazdy i ich instruktorów. Robią to na podstawie wyników egzaminów. Dzięki tym informacjom kandydat na kierowcę mógłby dowiedzieć się, kto uczy dobrze, a którą szkołę lepiej omijać z daleka. Na nieujawnianiu statystyk zależy przede wszystkim szkołom z ostatnich miejsc w rankingach. Publikowanie tych informacji oznaczałaby dla nich zmniejszenie liczby klientów - uważa Henryk Radomski.


W 1999 r. WORD w Olsztynie jako pierwszy opublikował pełny ranking na podstawie zdawalności kursantów poszczególnych szkół. Przepisy o ochronie danych osobowych wymusiły jednak poważne zmiany. - W rankingu możemy umieszczać tylko te szkoły, które się do niego zgłoszą - tłumaczy Andrzej Szóstek, dyrektor olsztyńskiego WORD-u. - Ostatnio mogliśmy umieścić wyniki zaledwie ośmiu ośrodków szkolenia z 360 działających na terenie województwa.


Z kolei w Legnicy WORD publikuje wyniki bez pytania szkół o zdanie. - Mamy opinię prawną z urzędu marszałkowskiego, że możemy to robić. Ale pod warunkiem, że nie wartościujemy, czyli nie klasyfikujemy, kto najlepszy, a kto najgorszy. Po prostu publikujemy pełne dane alfabetycznie - wyjaśnia Radosław Gesella, z-ca dyrektora legnickiego WORD-u.


Inny sposób znaleziono w Szczecinie i Olsztynie. „Głos Szczeciński” opublikował udostępnioną przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie listę szkół nauki jazdy i wyniki egzaminów praktycznych i teoretycznych w pierwszych sześciu miesiącach 2010 roku. Teraz czytelnicy i mieszkańcy regionu mogą głosować (za pomocą sms-ów lub kuponów drukowanych w gazecie) na najpopularniejszą szkołę nauki jazdy.


Pod koniec czerwca w Olsztynie rozstrzygnięto konkurs „Lider olsztyńskich szkół nauki jazdy”. W konkursie brać mogła udział każda szkoła nauki jazdy w Olsztynie, która:


- prowadzi działalność gospodarczą na terenie miasta Olsztyna i posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Olsztyn;


- wyraziła zgodę na poddanie ośrodka ocenie zespołu roboczego według ustalonych kryteriów;


- przeszkoliła co najmniej 30 absolwentów kursów, którzy przystąpili do egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii B w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.


Do konkursu przystąpiło 20 szkół nauki jazdy (jedna trzecia działających w Olsztynie).


- Dokonaliśmy oceny wszystkich szkół w różnych kategoriach - mówi Dorota Groszkowska, dyrektor wydziału komunikacji Urzędu Miasta w Olsztynie. - Ocenialiśmy m.in.: posiadaną przez szkoły bazę dydaktyczną, sposób przekazywania wiedzy, zdawalności kursantów z poszczególnych szkół oraz wyniki przeprowadzonej wśród kursantów ankiety.


Jak więc wybrać tę najlepszą szkołę? Opinię Władysława Drzazgi, prezesa Stowarzyszenia Wykładowców i Instruktorów Szkolenia Kierowców z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim popiera wielu właścicieli ośrodków szkolenia.


- Dzisiaj nikt już nie panuje nad szkoleniem i egzaminowaniem kierowców w Polsce. Wszyscy doskonale wiedzą, że na bezpieczeństwo na drogach składa się: człowiek + pojazd + droga. Dbając o sprawność pojazdów na drogach wprowadzono jednakowe ceny za badania techniczne pojazdów w całej Polsce, a tam gdzie chodzi o życie i zdrowie człowieka, puszczono na wolny rynek - tłumaczy Władysław Drzazga. - Teraz wszyscy decydenci dostrzegają problem i mówią, na niską jakość świadczonych usług przez osk mają wpływ: oszustwa w szkoleniu w walce o klienta; nieuczciwa konkurencja, stosowanie cen dumpingowych; nie realizowanie programu szkolenia; nauka pod kontem zadań egzaminacyjnych; brak właściwego nadzoru nad OSK; afery łapówkarskie itp. To wszystko jest prawdą, że tak jest. Aby uporządkować rynek szkolenia kierowców w Polsce należy wprowadzić zdecydowane rozwiązania w systemie poprzez wprowadzenie ceny minimalnej za szkolenie w podstawowej kategorii prawa jazdy, a rynek doskonale się ureguluje i do słabych ośrodków ludzie nie przyjdą, a najlepszą reklamą jest polecenie osoby, która się szkoliła w danym osk. Tak jest i teraz i to nalepsza forma reklamy.


Anita Urszula Małecka


 

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0