Czym jest jakość szkolenia?

  • „Przez jakość szkolenia rozumiem umiejętność przekazywania wiedzy przez instruktorów”
  • No właśnie , jak wszystkie strony procesu kształcenia kandydatów na kierowców rozumieją jakość szkolenia dyskutowaliśmy w programie Porozmawiajmy o Branży

Pytanie czym jest jakość szkolenia (?) zadaliśmy właścicielom ośrodków szkolenia kierowców, instruktorom nauki jazdy, egzaminatorom, kursantom i ich rodzicom.

Jako pierwszym, oddajmy głoś kursantom;

„Składa się na to rzetelnie przeprowadzona teoria, dobra organizacja i kontakt z biurem. A także dobry instruktor, który cierpliwie i skutecznie nauczy kursanta jak jeździć bezpiecznie”.

„Przekazanie kursantowi wiedzy praktycznej: kiedy szczególnie uważać, być czujnym, wręcz wyczulonym na rozwój zdarzeń na drodze”.

„Bardzo ważny jest wzajemny szacunek między kursantem, a szkołą jazdy”.

Według Agnieszki Głażewskiej, właścicielki OSK Autotest jakość to przede wszystkim zadowolenie klienta i wysoka jakość świadczonej przez nas usługi. Ale to nie wszystko:

„To także wysoka jakość pojazdów, materiałów szkoleniowych z których korzystamy”.

Maciej Kaźmierczak, instruktor nauki jazdy:

„Zajęcia nie są skracane- 2 godziny zajęć praktycznych, 45 minut zajęć z teorii to rzeczywiste 45 minut, a nie 30. Wysoki poziom obsługi w biurze, dostosowanie się do kursanta. Uprzejmość instruktora”.

Sebastian Cioch podkreśla znaczenie indywidualnego podejścia do każdego kursanta.

„Nie każdy kursant przyswoi sobie praktyczną umiejętność kierowania pojazdem w 30 godzin. Jeden nauczy się w 30 godzin, inny w 40, a kolejnemu nawet 100 będzie mało. Efektem powinien być zdany egzamin na prawo jazdy i umiejętność bezpiecznego poruszania się pod rodze. tak aby kursant był w przyszłości myślącym kierowcą”.

Paweł Kruk z OSK Kruk& Rybitwa uważa, że o wysokiej jakości szkolenia mówimy, gdy kursant, kandydat na kierowcę podchodząc do egzaminu praktycznego jest go w stanie swobodnie zdać, a następnie potrafi swobodnie poruszać się po mieście. Kruk podkreśla wkład całego personelu ośrodka szkolenia kierowców. Nie tylko samego instruktora.