Czy zmiana przepisów zmniejszyła kolejki w wydziale komunikacji?

Zakorkowane urzędy. Lawinowo przyrasta ilość spraw dotyczących rejestracji pojazdów sprowadzonych z UE. Po zmianie prawa starosta może karać tych, którzy nie spełnią ustawowego obowiązku w terminie do 30 dni. W związku z tym niektóre urzędy odnotowały wzrost nawet do 40 tysięcy spraw.

Jak wskazują naczelnicy, konieczne jest zatrudnienie dodatkowych pracowników, którzy będą mogli obsługiwać petentów. Skierowano również propozycję obciążenia opłatą czynności nabycia i zbycia.

Jak donosi serwis prawo.pl „Związek Powiatów Polskich przygotował projekt ustawy w tym zakresie i prosi o debatę i wprowadzenie szybkich zmian.  „Jest problem dla dilerów samochodowych, wszystkich prowadzących komisy, a także dla administracji samorządowej” – podkreśla.