Część przejść dla pieszych do likwidacji

GDKiA skontrolowało przejścia dla pieszych na najbardziej niebezpiecznych odcinakach dróg. Zaledwie 36 procent to przejścia bezpieczne. Całościowa analiza bezpieczeństwa przejść dla pieszych potrwa 3 lata.

Tymczasem kontrolerzy weryfikowali m.in. poprawność oznakowania, oświetlenie i dogodność ulokowania przejścia.
Każdy z elementów był oceniany w skali od 0 do 5. W przypadku 9 procent przejść odnotowano duże lub bardzo duże niebezpieczeństwo dla niechronionych uczestników ruchu drogowego, którzy w razie wypadku mogą ponieść śmierć.

70 procent przejść nie posiada udogodnień dla osób niewidomych i niesłyszących.
24 procent ma złe oznakowanie poziome. W przypadku 22 procent audytorzy zasugerowali zastosowanie rozwiązań obniżających prędkość pojazdów.
97 wymaga natychmiastowego doświetlenia. W przypadku 13 przejść zarekomendowano ich likwidację.